PŁYTY PILŚNIOWE TWARDE

brown and red house near trees

Płyty pilśniowe twarde mają szerokie zastoso­wanie w budownictwie dzięki swojej jednolitej budowie wewnętrznej i wytrzymałości we wszyst­kich kierunkach na ścinanie, ściskanie i rozcią­ganie. Płyty twarde są materiałem sprężystym i dają się łatwo wyginać. Płyty pilśniowe jako materiał wytworzony z drew­na ulegają zagrzybieniu i wymagają takiej samej ochrony jak drewno. Płyty twarde, szczególnie ich powierzchnia gładka, jest bardziej odporna na ogień niż drewno. Płyty twarde mogą być użyte jako okładziny przybijane do konstrukcji ramowych z drewna lub klejone. Ze względu na występujące odkształcenia powierzchni należy stosować ruszt konstrukcyjny co najmniej 50X X50 cm. Powierzchnię płyty można malować kle­jowo i olejno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *