POKRYCIE POWIERZCHNI DREWNIANYCH

black flat screen tv on white wall

Pokrycie powierzchni drewnianych dzielimy na: 1)    przezroczyste — przez pokostowanie, lakiero­wanie, politurowanie, polerowanie, woskowanie,2)    przezroczyste, lecz jednocześnie zmieniające kolor drewna — przez bejcowanie połączone z lakierowaniem, pokostowaniem, politurowaniem lub woskowaniem, w tych obu przypadkach zo­staje zachowana naturalna uroda drewna,3)    nieprzezroczyste — zmieniające nie tylko ko­lor drewna, ale również jego powierzchnię.Trzeci rodzaj pokrycia uzyskujemy przez malowa­nie farbami klejowymi, kazeinowymi, emulsyjny­mi lub olejnymi i lakierami.Z technik przezroczystych najczęściej stosujemy malowanie lakierem bezbarwnym nitro za pomo­cą pędzla lub mechanicznie za pomocą rozpy­lacza (pistoletu) .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *