WYROBY STOLARSKIE

brown wooden framed white padded chairs

Wyroby stolarskie najczęściej zabezpiecza sie przez bejcowanie, politurowanie, woskowanie i malowanie. Drewno narażone na działanie wa­runków atmosferycznych wymaga szczególnego zabezpieczenia. Powierzchnia drewna, która ma być wykończona przez pokrycie powłoką lub lakierem, musi być sucha i wygładzona, a wszelkie nierówności, pęk­nięcia wypełnione szpachlówką lub kitem. Kit służy do wypełnienia niewielkich otworów i drob­nych uszkodzeń już wygładzonej powierzchni drewna. Przy większych porach i szczelinach uży­wamy wypełniaczy. Kity i wypełniacze stosujemy głównie przy pokrywaniu drewna politurą i la­kierem bezbarwnym. Chcąc zachować rysunek słoi, należy jako składnika kitu lub wypełniacza użyć proszku drzewnego lub trocin z drzewa te­go samego gatunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *