WŚRÓD CAŁEGO SYSTEMU

gray steel 3-door refrigerator near modular kitchen

Spośród ca­łego systemu ścieżek przede wszystkim ta główna alejka wymaga uszlachetnienia nawierzchni. Na działkę przychodzimy nie tylko w piękną pogodę, czasem również bezpośrednio po deszczu. Wte­dy przykro jest brnąć po kostki w błocie. Obok praktycznych względów nawierzchnie ogrodowe powinny przyczynić się również do uzyskania wa­lorów natury estetycznej. Powinny one podkreślić funkcjonalność komunikacji, a także współdzia­łać w ekspozycji kwartałów i grup zieleni. Zapoznajmy się teraz z różnymi stosowanymi sposobami uszlachetniania ogrodowych ścieżek. Przegląd ten będzie miał charakter krytyczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *