PRZY ROBOTACH FUNDAMENTOWYCH

gray steel 3-door refrigerator near modular kitchen

Przy robotach fundamentowych proporcja ta wynosi 1 :4. Do robót fundamentowych głęb­szych oraz narażonych na wody gruntowe nie należy używać zapraw wapiennych. Do prac mu­rarskich — wiązania cegieł lub kamieni — naj­częściej stosujemy zaprawy cementowo-wapien- ne. Zaprawy te są bardziej wytrzymałe od wa­piennych oraz bardziej plastyczne od cemento­wych. Wytrzymałość zaprawy cementowo-wapien- nej zależy od proporcji składników takich jak: ciasto wapienne, cement, woda. W chudych za­prawach cementowych nawet niewielka domiesz­ka ciasta wapiennego wpływa dodatnio na jej wytrzymałość. Do rozrobionego wodq ciasta wapiennego wsy­puje się mieszaninę cementu i piasku, po czym przerabia się starannie aż do otrzymania zapra­wy o jednolitej konsystencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *