ROBOTY MURARSKIE

brown and red house near trees

Przy robotach mu­rarskich stosujemy zaprawy o proporcjach 1:2:10, a przy robotach tynkarskich 1:1:7. Przykładowo na 1 część cementu, 5 części pia­sku, 0,5 części wapna, 1,3 wody. Aby otrzymać 1 m3 zaprawy, potrzeba 245 kg cementu, 1020 litrów piasku, 102 litry ciasta wapiennego, 265 litrów wody. Przy mniejszych ilościach oblicza­my proporcjonalnie. Dla zabezpieczenia od wpływów atmosferycz­nych oraz wykończenia ścian wzniesionych z ka­mienia, cegły lub drewna wykonuje się wypra­wy zwane tynkami. Zaprawa tynkarska zawiera te same składniki co zwykła zaprawa do muro­wania, to jest kruszywo, spoiwo, wodę. Jako spoiwa najczęściej używa się wapna, gipsu, ce­mentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *