WYKONANIE FUNDAMENTÓW

black and white chairs and table

Do wykonania muru fundamentowego, prostych elementów murowanych czy ścian budynku oprócz kamieni lub cegły potrzebna jest zapra­wa.Zaprawy’ budowlane są płynnym! mieszaninami materiałów wypełniających i spoiw. Dzięki swoim właściwościom służą do:1)    spajania kamieni, cegieł, płyt oraz zapełnie­nia przestrzeni między poszczególnymi bryłami,2)    do wykonywania wypraw, gładzi, izolacji łub formowania niektórych części budynku.Spośród różnych odmian zapraw omówmy te, które mogą być najlepiej przydatne w naszym działkowym murowaniu. Zaprawa wapienna to mieszanina ciasta wa­piennego i piasku. Przy robotach murarskich proporcja ciasta wapiennego do piasku wynosi na objętość 1 :3, przy robotach tynkarskich 1 :2,5.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *