DREWNO PRZED MALOWANIEM

gray steel 3-door refrigerator near modular kitchen

Powierzchnię drewna przed malowaniem farba­mi kryjącymi olejnymi lub lakierami należy wy­równać szpachlówką. Kit stolarski otrzymujemy z kleju stolarskiego, który po zalaniu 4 częściami wody oraz 2 częś­ciami pokostu gotujemy przez kilka minut.Woda klejowa (5 części wody, 1 część kleju) dwukrotnie rozprowadzona pociągnięciami pędz­la jest najczęściej stosowanym wypełniaczem li­kwidującym drobne pory i dającym gładką pła­szczyznę.Nadmiar wypełniacza usuwamy po wyschnięciu drobnoziarnistym papierem ściernym. Szpach- lówki, które, jak wspomniano wcześniej, służą do zacierania większych powierzchni pod malo­wanie nieprzezroczyste, wykonujemy w następu­jący sposób: 10 części pokostu, 2 części terpen­tyny, 12,5 części pumeksu miałkiego iub talku oraz 1/2 części boraksu, 1/2 części stężonego amoniaku, 1 część kazeiny. 1 część żelatyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *